צריבה על עץ

תחימה וחריכה עם עפרון חשמלי על כל סוגי עץ לא מעובד וצביעה בצבעים שקופים ושילובם עם פטינה למראה עתיק ישן כולל השחמות.

נגישות