חוג פיוזינג

חוג המשלב חיתוך זכוכית ושילובם לעבודה מושלמת ושריפה והתכה בתנור חם ניתן ליצור צלחות, תמונות, אהילים וכו'

נגישות